Cambridge ESOL ispiti

CAMBRIDGE ESOL ISPITI – opšti engleski

(KET, PET, FCE, CAE, CPE)

                                            

Dječiji kursevi su organizovani tako da dovedu do polaganja Kembridž ispita za decu mlađeg uzrasta (Young Learners English), a kursevi za decu starijeg uzrasta, omladinu i odrasle takođe postupno vode do polaganja ostalih Kembridž ispita (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC). 

Pridržavamo se međunarodnih standarda podučavanja, kursevi su usklađeni sa Common European Framework.

Šta su Cambridge Young Learners ispiti?

To su ispiti iz engleskog jezika namijenjeni najmlađima, odnosno djeci od 7 do 12 godina i osmišljava ih Cambridge ESOL, odsjek univerziteta u Cambridgeu koji je specijalizovan za procjenu znanja engleskog jezika.

Kako su koncipirani CYL ispiti?

Svaki ispit testira 4 jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.

Svako dijete pristupa pisanom i usmenom dijelu ispita koji vodi obučeni ispitivač. Na ovaj način djeca se podstiču da u procesu učenja koriste sve jezičke vještine, odnosno da se sa više samopouzdanja aktivno služe jezikom.

Koliko nivoa imaju YL ispiti?

Postoje 3 nivoa ispita: Starters, Movers i Flyers.

Na Starters nivou počinje se sa učenjem jednostavnih riječi i izraza, a zatim se postepeno napreduje kroz nivoe Movers i Flyers ka opširnijoj i zahtjevnijoj upotrebi jezika.

 

Kako se ocjenjuje uspjeh na YL ispitima?

Testove ispravlja i ocjenjuje tim ispitivača u Velikoj Britaniji, a diplome izdaje Cambridge ESOL. Na ovaj način se svi kandidati ocjenjuju prema istim međunarodnim standardima što je dobar način da se djeca pripreme za buduće važne standardizovane testove, kako iz engleskog, tako i iz drugih predmeta.

Što nakon YL ispita?

Kad djeca polože Flyers nivo, mogu nastaviti sa sljedećim testovima iz engleskog jezika:

KET, Key English Test (A2)

PET, Preliminary English Test (B1)

FCE, First Certificate in English (B2).

Sve su to međunarodni standardizovani testovi za stariju školsku djecu i odrasle.

Idealno je početi s Young Learners ispitima i zatim sa više samopouzdanja doći do nivoa koji omogućava nastavak obrazovanja ili rad u inostranstvu.

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

Hits: 6409