Individualna nastava

Individualna nastava se organizuje u skladu sa potrebama polaznika, bilo kao dodatak redovnim kursevima ili kao redovna nastava.

Individualne časove stranih jezika izvodi diplomirani profesor jezika sa višegodišnjim iskustvom.

U nastavi se koriste savremene nastavne metode, literatura i audio materijali koji pružaju visokokvalitetnu nastavu engleskog jezika.

 

Cilj individualnih programa je da vam omogući uspješno savlađivanje nastavnog gradiva i usavršavanje engleskog jezika tempom koji odgovara vama ili vašem djetetu.

Hits: 9567