Klasifikacija nivoa

Kursevi za djecu i za odrasle uzimaju u obzir nivo predznanja i uzrast polaznika i usklađeni su sa nivoima Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Savjeta Evrope.

 

Časovi učenja

 

Nemoguće je dati kategoričan odgovor na pitanje o broju časova učenja potrebnom za polaganje određenog nivoa testa, jer taj broj varira u zavisnosti od nekoliko faktora, kao što su početno znanje kandidata, intenzitet predavanja, sklonost i godine kandidata, kao i vrijeme provedeno u učenju van nastave. Međutim slijedeće vrijednosti su prihvaćene kao prosječne:

 


A2    nivo - oko 180-200 sati učenja
B1     nivo - oko 350-400 sati učenja
B2    nivo - oko 500-600 sati učenja
C1    nivo - oko 700-800 sati učenja
C2   nivo - oko 1.000- 1200 sati učenja

 

Tabela sa poredanim nivoima znanja prema Zajedničkom evropskom okviru za učenje i podučavanje stranih jezika Savjeta Evrope (CEF).

 

Hits: 9896