Program

Opšte informacije:

- kursevi traju 9 mjeseci, prate školski kalendar, od septembra do juna, sa pauzom u januaru,

- grupe se sastaju, uglavnom dva puta sedmično, a određeni nivoi jedan put, 

- radimo po najsavremenijim programima za djecu

- mogućnost plaćanja na rate

 

Predškolci

od 4 do 6 godina 

 • Djeca usvajaju riječi i strukture primjerene za njihov uzrast
 • Čas se odvija kombinacijom različitih aktivnosti i na taj način djeci zadržavamo pažnju te ih ujedno izlažemo različitim jezičkim situacijama;
 • Od prvog susreta podstičemo komunikaciju na engleskom jeziku
 • Tipičan čas obuhvata učenje osnovnog vokabulara, pjesmica, brojalica i kratkih dijaloga, različite igre (igre na tepihu, igre za stolom, igre interakcije sa različitim didaktičkim materijalima), igranje uloga, slušanje priča;
 • Naš primarni cilj je da motivišemo djecu za učenje engleskog jezika, da usvoje osnovni vokabular (boje, brojevi, dijelovi tijela, životinje, odjeća, hrana, igračke...) i neke osnovne strukture (ja sam..., imam..., želim, mogu li...) te da ih ohrabrimo u izražavanju na stranom jeziku u okviru njihovih mogućnosti.

 

Đaci

od 7 do 12 godina 

 • Radimo na vježbanju formiranja rečenica, postavljanju pitanja i davanju odgovora;
 • Koristimo elemente svakodnevne komunikacije kroz interakciju sa profesorima i drugarima;
 • Sistematski radimo na razvijanju osnovnih jezičnih vještina: govor (konverzacija), pisanje, čitanje i slušanje (razumijevanje);
 • Igranje uloga kroz uloge vezane ze realne životne situacije;
 • Rad na proširivanju vokabulara i gramatičkih struktura;

 

Tinejdžeri

od 13 do 18 godina 

 • Usvajanje složenijih gramatičkih struktura kroz širok opseg vježbi za komunikaciju;
 • Kroz govorne zadatke podstičemo prirodnu upotrebu engleske gramatike;
 • Bogat vokabular je veoma bitan za uspješnu komunikaciju;
 • Sa željom da naši učenici postanu sigurni govornici jezika, naglasak stavljamo i na usvajanje kolokacija, fiksnih fraza, idioma i poslovica;
 • Naši dinamični i pažljivo osmišljeni programi nudi zanimljive teme: učenici uče o drugim kulturama, običajima, aktuelnim temama prilagođenim njihovom uzrastu;
 • Uvođenje i razvoj vještina prezentacija, debate, pisanja mailova i izvještaja;
 • Naglasak na vještini govora a koja se temelji na temama i situacijama iz stvarnog života.

 

 

Hits: 9064